Biuro Rachunkowe

MENU

OFERTA

Oferujemy szeroki zakres usług księgowo-podatkowych, m.in.:

Zapraszamy do współpracy.
Gwarantujemy fachowość i rzetelność.
Nasze kwalifikacje zostały potwierdzone licencją Ministra Finansów.

Dane na podstawie: art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 28 lit.a) w związku z art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588).