Biuro Rachunkowe

MENU

OFERTA

Oferujemy szeroki zakres usług księgowo-podatkowych, m.in.:

Zapraszamy do współpracy.
Gwarantujemy fachowość i rzetelność.
Nasze kwalifikacje zostały potwierdzone licencją Ministra Finansów.

Podstawa Podatek
Ponad Do
  85 528 PLN 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 PLN - 14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Dane na podstawie: art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 28 lit.a) w związku z art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588).

 

Dane archiwalne

Podstawa Podatek
Ponad Do
  44 490 PLN 19% podstawy minus 586,85 PLN
44 490 PLN 85 528 PLN 7 866,25 + 30% nadwyżki ponad 44 490 PLN
85 528 PLN   20 177,65 + 40% nadwyżki ponad 85 528 PLN

 

REKLAMA